Papírgyűjtés

 

 

E képviselők közül a tanév első gyűlésén diákelnököt ill. alelnököket választanak a gyerekek. A megbeszéléseken elhangzottakat a képviselők általában osztályfőnöki órán ismertetik társaikkal, kérik ki véleménüket.

 

 

 

Iskolánkban 1992 óta működik diákönkormányzat. Tanulóink érdekképviseletét a következőképpen látja el: a negyedikes illetve valamennyi felsős osztályunkban minden tanév elején osztályképviselőket választanak (általában két-két főt). Az ő feladatuk az osztály igényeinek, ötleteinek, kívánságainak összegyűjtése és továbbítása a havonta megtartandó diákönormányzati gyűléseken.

 

Minden tanév elején, az első gyűlésen megbeszélünk egy éves munkatervet és ehhez igazítjuk egész iskolai és iskolán kívüli tevékenységünket. Feladatunk, pl. az őszi papírgyűjtés, az esetleges diszkók, a farsang megszervezése és lebonyolítása, továbbá az egyéb iskolai rendezvények segítése, nyári és szünidős programok támogatása. A diákügyelet megszervezésével a tanulói házirend betartatását segítjük. Az iskolarádió és újság tevékenysége is szervezés alatt áll. Közös célunk, hogy az iskolához kapcsolódó minden tevékenység sikeres és eredményes legyen!